Rezumate

NOU! Termenul limită de trimitere a rezumatelor a fost extins până la 31 martie 2019.

Pentru fiecare rezumat există opţiunea „prezentare poster” sau „prezentare orală”. Alegerea uneia dintre aceste variante este obligatorie în vederea alcătuirii programului ştiinţific, dar decizia finală a tipului de prezentare (oral/ poster) aparţine Comitetului Știinţific. Informarea primilor autori privind situaţia rezumatului se va efectua până la data de 30 aprilie 2019.

Primii autori ai lucrărilor acceptate vor fi scutiţi de plata taxei de participare, iar cei ai lucrărilor respinse vor putea plăti până în data de 10 mai 2019 taxa de participare redusă (cea valabilă în mod normal până la data de 31 martie 2019).

Condiţii de redactare a rezumatelor:

  • în limba engleză;
  • format: Microsoft Word (.doc sau .docx)
  • redactare: Font: Calibri, Mărime: 12 pct., la 1 rând, fără formatări speciale, maximum 1 pagină;
  • elementele obligatorii ale rezumatului: titlul (cu majuscule, maxim 300 de caractere), autorii (nume şi prenume), afilierea autorilor, textul propriu-zis (structurat după modelul: Premise şi Obiective, Material şi Metodă, Rezultate şi Discuţii, Concluzii);
  • rezumatul poate conţine un singur tabel sau o singură figură.

Forumular înscriere rezumat:
Sunt de acord si imi exprim in mod expres, neechivoc, liber si informat consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat.