Înregistrare congres

TAXE DE PARTICIPARE

CATEGORIE Până la 31.03.2019 Începând cu 01.04.2019
Medici specialiști/primari membri SRDNBM* 300 RON 400 RON
Medici specialiști/primari nemembri SRDNBM 450 RON 500 RON
Medici rezidenți diabet/studenți medicină/medici diabetologi pensionari GRATUIT  GRATUIT
Medici rezidenți în altă specialitate/medici pensionari în altă specialitate 100 RON 150 RON
Asistenți medicali/Educatori în diabet 100 RON 150 RON
Psihologi 200 RON 350 RON
Însoțitori** 250 RON 350 RON

 

*Vor fi considerați membri ai SRDNBM doar persoanele care au achitat cotizația de membru la zi (inclusiv pe anul 2018, cotizația pe anul 2019 urmând a se plăti la Congres).

**Participanții din categoriile care beneficiază de gratuitate trebuie să încarce dovada calității respective (adeverință de student, medic rezident în diabet, pensionar).

Cuantumul cotizației de membru este echivalentul a 15 EUR pentru medicii primari și specialişti şi echivalentul a 10 EUR pentru medicii rezidenţi. Detalii despre înscrierea în Societate aflați aici: https://societate-diabet.ro/inscriere-in-societate/

Membrii Comitetului Director, precum și primii autori ai lucrărilor acceptate sunt scutiți de plata taxei de participare.

Taxa de participare include:

  • participarea la toate lucrările Congresului
  • kit-ul de participant: caietul program, volumul de rezumate, geantă, pix, bloc-notes, revista SRDNBM)
  • participarea la mesele oficiale ale Congresului
  • intrarea la Ceremonia de deschidere oficială a Congresului
  • accesul la pauzele de cafea
  • certificatul de participare

**Pentru însoțitori, taxa de participare include accesul la Ceremonia de Deschidere Oficială a Congresului și la mesele oficiale ale Congresului.

Plată se realizează prin transfer bancar în contul SRDNBM:

Beneficiar: Asociația „Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice”
IBAN: RO 04 RNCB 0082 0441 6964 0001
Banca: BCR București, Sucursala Unirea
C.U.I: 15488857

Plata online va fi disponibilă în curând.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE:

*La înscriere va trebui să încărcați confirmarea plății (Ordinul de Plată) sau adeverința care să justifice gratuitatea în format .PDF, .PNG, .JPEG sau .JPG.

Ordin de plată (format pdf, png, jpg sau jpeg)

Sunt de acord si imi exprim in mod expres, neechivoc, liber si informat consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat.